CeBIT 2015 del 2

Cloud & Big Data

Både molntjänster och Big Data var två av fokusområdena för årets CeBIT och diskuterades mycket i konferensdelen men också på mässgolvet i hall 5. Där ordnade BARC forum med inbjudna talare inom Big Data och BI, både forskare och företagare (de flesta på tyska). Undertecknad spenderade väl värda timmar i BARCs Big Data Forum.

RapidMiner berättade om moderna analysverktyg där användbarhet och prediktiva analyser utan kod är möjliga. Det är precis vad vi eftersöker i verktyg som ska fungera bra för agil analys. RapidMiner växer och känns som ett av de säkra korten för analysverktyg just nu.

Traditionell BI analys med dashboards & metrics suger, eller? Det menade iallafall Christoph Holz från Visalyze som höll en härlig presentation kring hur statistik kan gömma insikter och åtgärder från oss. Då rollen dataanalytiker/data scientist kommer vara en bristvara i framtiden så behöver vi bättre utnyttja mentala modeller för Big Data för att göra analyser och data mer lätttillgängligt för användarna. Genom att presentera data med genomtänkta mentala modeller kan vi använda våra hjärnor till att utforska data och uppfatta det som är viktigt. Här kommer visuella data discoveryverktyg in i bilden, en marknad som tydligen växer 2-3 gånger snabbare än BI marknaden. Jag tror själv på idén att utnyttja vår kapacitet för visuellt tänkade som ett hjälpmedel för dataanalysen precis som det är ett hjälpmedel i vår kognition.

Industrial User forum höll också med talare som tog upp Big Data, t.ex. "Strategier för Big Data Analytics" av Stefan Rüpling från Fraunhofer Institute, liknande SICS i Sverige. Framdrivande för Big Data området är flera områden som är på väg att konvergera; digitalisering (t.ex. Fitbit eller vädersensor i en bil), konsumenter som producenter (t.ex. Twitter) och elektroniska processer (t.ex Amazon). Jobbet som data scientist påstås ju vara "the sexiest job in 21st century" som piloter var på 70-talet eller läkare var på 80-talet. Gartner förutspår iallafall att under 2015 kommer 25% av de stora bolaget att anställa CDOs (Chief Data Officers), läs mer här.

Kon Leong från ZL technologies argumenterade för Big Data och behovet av Governance. Vi hamnar för lätt i silos (silo applications som genererar silo data) och det är lätt att tappa kontroll över data, med silos kan vi inte kontrollera duplikat, får inkonsekventa sökningar med olika söklösningar och svårt med olika lagringstider för data som ligger i olika silos, tillsammans ger de inte en version av sanningen. ZL technologies lösning är ett corporate ememory, ett "unified archive" eller datasjö där all ostrukturerad data läggs och som erbjuder en bättre datahantering (läs mer). Risken är fortfarande ett lager med Hadoop/analytics lager också blir silor och behöver även de kopplas mot ett unified archive så att även de kan kontrolleras för governance.

Just i fallet ZL technologies så tog Kon upp hur Big Data analytics kan användas för People Analytics och t.ex. förutsäga vem som är på väg att sluta från ett företag, vem som är på väg att få depression, vem som laddar ner känsliga dokument. Det känns som vi lätt kan börja tumma på integriteten för anställda vilket jag är ytterst tveksam till. Liknande system har implementerats t.ex. av HP för att förutsäga vilka studenter som är i riskzonen att hoppa av sina universitetsstudier, projekt för detta har körts med HP Haven teknologi vid Nottingham Trent University (läs mer). Frågan om integritet vs kontroll och vilka etiska regler datainsamling och analys bör följa blir allt viktigare.

CeBIT var full av exempel på molntjänster och hårdvara för serverhallar. Det verkar populärt att paketera datacenter i containers och intressant att kunna ta en titt hur moderna serverracks ser ut och fungerar.

Än så länge har molntjänster mest utnyttjats av de stora företagen men nu diskuteras att en ny våg av små och medelstora företag (SME) är på väg att följa i samma fotspår. SME adaptionstakt har legat lågt men ökat kraftigt senaste året trots farhågor kring säkerhet. Där är det forfarande klienten, t.ex. mobiler och BYOD, som anses vara den svaga länken, inte infrastrukturen i molnet. En annan orsak till varför SME har tvekat till molnet har varit komplexiteten att beräkna vad man behöver och kostnad för det. T.ex. vill företag migrera från en on-premise lösning med Windows Server 2003 till molnet och Windows Server 2012 - vad det kostar det? Idag finns företag som kan hjälpa beräkna sådana kostnader (t.ex. Experton) eller ta helhetsansvar med IT support 24/7 för molnet (t.ex. Internet 1&1). Företagen vinner på TCO och att kunna fokusera på sina applikationer och användare istället för på hårdvara och infrastruktur.

SAP Simple? Upp till bevis SAP :-)

Del 3 från CeBIT.