CeBIT 2015 del 3

Internet of Things & Industri 4.0

CeBIT och konferensdelen handlade en hel del om IoT (Internet of things). Allt ifrån saker att koppla upp på nätet till hur detta kommer påverka automation/tillverkning i framtidens industri och samhället i stort. I Tyskland pratar man om Industri 4.0 medan amerikanarna kallar det Industrial Internet.

Uppkopplade traktorer som sänder data från fältet till framtidens lantbruk är en del av Smart Ecosystems som bla forskare Fraunhofer pratade om.

Jennifer Healey från Intel talade om "Intelligence at the edge" och att kanske inte all data borde skickas upp direkt till molnet utan behöver först utbytas lokalt mellan sensorer och system så att de känner till varandra och vad som händer i närheten. Sedan behöver de kunna skicka data till flera olika moln och leverantörer, så vi pratar om ett mellanlager som hanterar grupper av sensorer och IoT. Kolla mer här.

Cathy Lewis, CMO från 3D systems, pratade om framtidens produktion med hjälp av 3D-printing som hamnar närmare den lokala marknaden. Vi kommer kunna printa anpassade produkter i valfritt material. Saker som inte kan masstillverkas med dagens metoder kommer vara möjliga. De visade exempel på reservdelar till kroppen, flygplansmotorer, mat och kläder. Inte långt bort till replikatorn i Star Trek efter att ha sett detta. Spana in hennes tal här.

Deutsche Telekom som är Tysklands största telefonoperatör visade en uppkopplad "intelligent cykel" med SIM-kort, rörelsedetektorer och mikrokontrollers som bla skulle förhindra att cykeln från att bli stulen och möjligheter att kunna larma SOS om cyklisten är med i en olycka.

Ett av de tyngsta namnen bland talarna var Jeremy Rifkin, nationalekonom, författare och visionär. Han arbetar som rådgivare till regeringar i USA, EU och Kina. Enligt Rifkin kommer hela samhällsekonomin att förändras radikalt under nästa 20-30 år på grund av den 3:e industriella revolution som nu har inletts med Internet of Things. Vår nuvarande plattform för ekonomi baseras på den 2:a industriella revolutionen (centraliserad telekommunikation, fossilt bränsle/kärnkraft, förbränningsmotorer) och nådde sin peak 2008. Det är nu digitaliseringen som inleddes på 80-talet som har mognat och mha nya former för kommunikation (Internet), energi (förnybar energi) och transport/logistik (automatiserad transport) är vi på väg in i den 3:e industriella revolutionen. Rifkin talar om tre Internet för kommunikation, förnybar energi och automatiserad transport, som kommer utgöra plattform och "hjärna" för Internet of Things. Med 14 miljarder sensorer som förser dessa internet med data idag, allt från sensorer som mäter livsmedelsgrödor, sensorer i fabriker, sensorer i butiker, smarta hem, smarta bilar, lagerlokaler osv. Runt 2030 tror man det kan finnas 100 biljoner sensorer. Samhällsförändringen blir stor, mycket automatiseras, jobb försvinner, andra skapas, väldigt låga tillverkningskostnader så marginaler finns endast i volym osv. Ja det är stora grejer och värt att lyssna på Rifkin, se hans tal här.