Om Realys

Agil datautvinning och analys

Realys startades för att erbjuda kombinerad expertis inom områdena dataanalys, sökteknologi och lokalisering.

Affärsidén är att erbjuda agil datautvinning för att ge er nya insikter i data enklare och snabbare än tidigare möjligt.

Med vår kombination av applikationer kan vi erbjuda nära realtidslösningar där stora mängder ostrukturerad data på flera språk kan analyseras och utnyttjas för att ge er konkurrensfördelar.

Realys drivs av Henrik Gelius som är kognitionsvetare och senior konsult inom data, sök och lokalisering/översättning. Han har stor erfarenhet och bredd vad gäller att skapa affärsnytta för kunden med olika IT-system och lösningar.

Välkommen att ta kontakt!